Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid

Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke kan søke om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 20.12.18

Helsefremmende arbeid
Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke kan søke om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid.

Målsetting
Søknader skal bidra til å oppfylle målsettinger i de gjeldende regionale planer for folkehelse i Trøndelag, samt mål i Økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune. Det vil bli lagt vekt på prosjekt som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og som øker deltakelsen i nærmiljøet av grupper som deltar lite. Dette kan være grupper av eldre, folk med psykiske utfordringer, grupper av barn og unge, innvandrere og flyktninger m.v.

Hvem kan søke?
Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke.

Søknadsfrist: 1. februar 2019.

Les mer og søk om tilskudd her.