Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd til bygging av landbruksvei og driftstilskudd til hogst 2022

Tilskudd til bygging av landbruksvei har søknadsfrister 1. april og 20. august.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.03.22

Skogsvei

Søknadsskjema og retningslinjer for NMSK-tilskudd til bygging av landbruksvei og driftstilskudd til hogst 2022 ligger nederst på sida.

Gauldalsnettverket – LENSA:

For å styrke skogregionene faglig og gi større overføringer, har Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu og Oppdal gått inn i skognettverket «Gauldalsnettverket - LENSA».

Gauldalsnettverket har utarbeidet felles rammer og vilkår for tilskudd til landbruksvei og skogsdrift. Gauldalsnettverket fikk tildelt kr 1,5 mill. kr til landbruksveier og driftstilskudd til hogst i 2022 og  Midtre Gauldal har får fordelt kr 275 000,- av denne tildelingen.  Samarbeidet forutsetter fordeling mellom kommunene etter innmeldt behov.

Søknadsfrister:

Tilskudd til bygging av landbruksvei: 1. april og 20. august.

Tilskudd til skogsdrift skal godkjennes av kommunen før drift igangsettes og skal sendes kommunen 3 uker før driftsstart.

Søknad og forhåndsmelding sendes:

postmottak@mgk.no

eller

Midtre Gauldal kommune
Felles postmottak
Rørosveien 11
7290 Støren 

For veiledning og kontakt:

Ola H.S. Nygård
skogbruksrådgiver
olanyg@mgk.no
tlf 414 64 997