Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd til bygging av landbruksvei og driftstilskudd til hogst 2021

Søknadsskjema og retningslinjer for NMSK-tilskudd til bygging av landbruksvei og driftstilskudd til hogst 2021.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 01.02.21

Skogsvei
Frister for søknad om tilskudd til bygging av landbruksvei er 1.april og 20 august i 2021.

«Gauldalsnettverket»

For å styrke skogregionene faglig og gi større overføringer, har Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu og Oppdal gått inn i skognettverket «Gauldalsnettverket».

Gauldalsnettverket har utarbeidet felles rammer og vilkår for tilskudd til landbruksvei og skogsdrift. I skrivende stund er det ikke bevilget NMSK-midler for 2021, de forventes bevilget i månedsskiftet januar – februar.

Søknadsfrister

Tilskudd til bygging av landbruksvei:  1.april og 20 august.

Tilskudd til skogsdrift skal godkjennes av kommunen før drift igangsettes og bør sendes kommunen 3 uker før driftsstart. Søknader blir ikke behandlet før midlene for 2021 er tildelt.

Søknad og forhåndsmelding sendes

postmottak@mgk.no

eller

Midtre Gauldal kommune
Felles postmottak
Rørosveien 11
7290 Støren

For veiledning og kontakt:

Ola H.S. Nygård
skogbruksrådgiver
olanyg@mgk.no
tlf 414 64 997