Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2022 til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Søknadsfristen er 1. mai 2022.

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 01.04.22

Skog
Foto: K. D. Kosberg

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.
Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles krav om rapportering og egenandel i form av kapital eller arbeidsinnsats. Forventet egenandel er minimum 30 %. Tilskudd fra andre instanser regnes ikke som egenandel. Tilskuddspotten for 2022 er inntil kr 400.000.

 

Se mer informasjon her: Tilskudd til skogbrukets rentemidler 2022 - Statsforvalteren i Trøndelag