Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2022 til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket. Søknadsfristen er 1. mai 2022.

Nyhet Publisert av Kosberg , 01.04.22

Skog
Foto: K. D. Kosberg

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.
Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles krav om rapportering og egenandel i form av kapital eller arbeidsinnsats. Forventet egenandel er minimum 30 %. Tilskudd fra andre instanser regnes ikke som egenandel. Tilskuddspotten for 2022 er inntil kr 400.000.

 

Se mer informasjon her: Tilskudd til skogbrukets rentemidler 2022 - Statsforvalteren i Trøndelag