Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tildeling av kulturmidler 2020

Kulturmidler kan søkes på av lag og foreninger i Midtre Gauldal kommune. Lag med medlemmer under 19 år er prioritert (jf. retningslinjer for kulturmidler). Idrettsmidlene blir fordelt ved en fordelingsnøkkel vedtatt av Oppvekst og kulturutvalget. Midlene som er fordelt i idrett og sang og musikk er fordelt basert på medlemstall.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 12.06.20

Utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtok i sitt møte 10.06 følgende fordeling av årets kulturmidler: 

Idrett

Singsås IL

34 840,-

180 000,-

Sokna IL

47 643,-

 

Støren Sportsklubb

70 605,-

 

Rognes IL

7 383,-

 

Kotsøy pistolklubb

4 271,-

 

Budal IL

15 255,-

Sang og musikk

Soknedal skolekorps

7285,-

60 000,-

Budal skolekorps

20 996,-

 

Støren skolekorps

20 272,-

 

Støren musikkorps

4781,-

 

Singsås damekor

3333,-

 

Rognes Songlag

3333,-

Historie- og museumslag

Singsås museum- og historielag

5000,-

15 000,-

Støren historie- og museumslag

5000,-

 

Soknedal historie- og museumslag

5000,-

Kulturstipend

Vilde Fjorden Ree

3333,-

10 000,-

Andreas Fjorden Ree

3333,-

 

Sivert Garli

3333,-

Barn og unge

Budal jakt- og fiskelag

15 000,-

15 000,-

 

 

 

Behandling av søknader for inkluderingstiltak behandles i Internasjonalt råd høsten 2020. 

Minner om at det er mulig å søke på prosjekttilskudd, send prosjektbeskrivelse og budsjett til postmottak@mgk.no