Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tildeling av kulturmidler 2019

Oversikt over tildeling av kulturmidler 2019.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 29.05.19

I dokumentet finner du oversikt over tildelingen, utbetaling skjer juni 2019. Saksbehandlingen er gjort av kulturkontoret. Idrettsrådet og internasjonalt råd har vært rådgivende organ i tildelingen, utvalg for oppvekst og kultur har vedtatt tildelingene. 

Vedtak om tildeling av prosjektmidler er delegert kulturkontoret, disse utbetales etter rapport fra søker etter avviklet prosjekt.