Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Til søkere om tilskudd til sykdomsavløsning

I august 2018 blir søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. elektronisk

Nyhet Publisert av Monica Broen , 28.08.18

Etter planen vil rutinene for søknad om tilskudd til sykdomsavløsning endres fra 15 august. Foretak må registrere søknad om tilskudd i Altinn og foretak får også svaret med vedtak om tilskudd i Altinn. 

Registrer søknad om tilskudd til sykdomsavløsning i Altinn fra 15. august
Hvis du planlegger å sende søknad om tilskudd i august er det lurt å vente med å sende søknaden til det elektroniske fagsystemet åpner 15. august.

Kortere behandlingstid
Det elektroniske systemet som har fått navnet Agros, vil redusere tiden fra du søker om tilskudd til du har pengene på konto.

Slik gjør du
- Gå til siden www.altinn.no på Internett
- Logg deg inn med MINID, BANKID e.l.
- Velg landbruksforetaket ditt som aktør
- Søk opp og velg ordningen «Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
- Legg inn informasjon om sykemeldingsperiode, utgifter til avløser, stønader fra NAV osv
- Last opp nødvendige vedlegg

Veiledning til deg som søker blir bygget inn i det elektroniske skjemaet.

Hvis du ikke har tilgang til Internett
Du kan søke hjelp hos kommune, avløserlag eller andre med å fylle ut søknadsskjemaet. Det kan også gis tilgang til andre slik at de fyller ut skjemaet på vegne av deg.  Det ordnes også inne på www.altinn.no. Snakk først med de som skal hjelpe deg (avløserlag eller andre) hvis det er aktuelt.

Papirskjemaet vil eksistere noen uker til
Ingen skal bli fri for tilskudd fordi de søker på papirskjemaet etter overgangen til nytt system, men i løpet av høsten blir ordningen fullelektronisk for landbruksforetak.

Har du spørsmål?
Kontakt kommunen eller Fylkesmannens landbruksavdeling hvis du har spørsmål.

God sommer!