Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tid for influensavaksine

Gravide, og barn og voksne med blant annet diabetes og andre kroniske sykdommer, anbefales å ta vaksinen før sesongen starter.

Nyhet Publisert av Solveig Tofte , 14.10.20

Gravid
Personer i risikogrupper anbefales å ta vaksine nå. Foto: Astrid Pereira, Pixabay

Det er tid for influensavaksine til utsatte grupper. I år har sentrale myndigheter bestemt at selve vaksinen skal være gratis for målgruppene, og at legene kan ta maksimalt 50 kroner i egenandel for å sette vaksinen. 

Målgruppene er alle som er eldre enn 65 år, beboere i omsorgsbolig og sykehjem, barn og voksne med ulike kroniske sykdommer og gravide etter 12. svangerskapsuke. Du kan lese mer om dette her: Hvem bør vaksinere seg? Her står det også hvilke kroniske sykdommer som fører til økt risiko.

I denne oversikten kan du lese mer om influensavaksine til gravide

Vaksinene til målgruppene vil bli sendt ut fra FHI i oktober og november. Disse vaksinene skal bare gå til risikogrupper samt andre definerte målgrupper, som helsepersonell. For å sikre at flest mulig i målgruppene får tilbud om vaksine, har Helsedirektoratet vedtatt at også influensavaksiner i det private markedet, som hos apotekene, skal forbeholdes målgruppene frem til 1. desember.

Vær oppmerksom på at influensavaksinen kun beskytter mot årets influensavirus, og ikke verken Covid 19 eller annen influensalignende sykdom og forkjølelser.