Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter

Nye regler fra og med midnatt: smittekarantene på 10 døgn erstattes med daglig selvtesting for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Samtidig endrer kommunen på sin smittesporing.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.01.22

Logo

Nye regler – les mer her

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med:

 • Daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn (6 døgn i den smittedes isolasjonsperiode + 5 døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
 • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
 • Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt.

Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene. I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Ingen smittekarantene for øvrige nærkontakter

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet den 13. januar. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten, og det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Prioriteringsrekkefølge for utlevering av selvtester

 1. personer med symptomer
 2. test ved kjent eksponering
 • test i stedet for karantene av husstandsmedlemmer/tilsvarende nære
 • øvre nærkontakter
 1. annen screening etter smittevernfaglig vurdering
 • Test av personer som utfører kritiske samfunnsfunksjoner (som inkluderer helsepersonell)
 • jevnlig testing

Det er noe knapphet på selvtester nå. Kommunen ved Helse- og velferdskontoret som utleverer disse, vil derfor praktisere disse nasjonale reglene. Ved stor grad av knapphet, kan kommunelegen på kort varsel at det må prioriteres hardere med utlevering. Du kan ellers kjøpe selvtester nær sagt over alt. 

Vi endrer vår kontakt mot smittede

Fra telefonoppringning til SMS

Fram til i dag har vi tatt kontakt med smittede på telefon. Fra i dag endrer vi på dette. 

Nå sender vi registrerte smittede en SMS med veiledning til hvordan de skal forholde seg.

Vi gjør denne endringen på grunn av høye smittetall, og at våre ressurspersoner i økende grad må settes inn overfor sårbare grupper og utbruddshåndtering i samfunnskritiske tjenester. 

Vi er avhengige av at du som innbygger

Takk!

Takk!