Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Tegnet samarbeidsavtale mellom kommunen og næringsforeningen

Kommunen og Næringsforeningen Midtre Gauldal (NiT) har felles mål om å ivareta, utvikle og skape arbeidsplasser i Midtre Gauldal. Nå har de inngått samarbeidsavtale for å komme dit.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 10.02.23

Avtalen ble undertegnet av ordfører, kommunedirektør og Svend Hov, daglig leder NIT.
Avtalen ble undertegnet av ordfører, kommunedirektør og Svend Hov, daglig leder NiT Midtre Gauldal.

Næringsliv gir arbeidsplasser og inntekter til folk og fellesskapet. Næringsliv er derfor viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling. Skal du etablere et robust næringsliv, er nøkkelordet samarbeid.

- At folk ser verdien av samarbeid og at det er noe som vil gagne lokalsamfunnet, er viktig. Å heie på hverandre, og unne hverandre suksess, er en flott ting, sier Svend Hov, leder i NiT Midtre Gauldal.

Godt partnerskap

Til grunn for denne avtalen, ligger et felles ønske om å etablere et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet. 

Målet er å jobbe sammen med muligheter, utvikle strategier og det lokale næringslivets konkurransekraft - tiltak som igjen kan øke sysselsetting og bolyst i Midtre Gauldal. Det partene skal jobbe med mer konkret, er å fremme og inspirere til vekst i næringslivet, og påvirke nasjonale og regionale rammebetingelser som fremmer vekst i vår kommune.

- Ved å hjelpe hverandre, bygger vi hverandre opp, sier Alf-Petter Tenfjord.

- Når naboen blir sterk, da tjener jeg på det også. Vi har tro på at dette skal gi større kraft og muskler til hele Midtre Gauldal-samfunnet - et vinn-vinn for alle.

Samarbeidsavtalen ble vedtatt av et enstemmig formannskap 9. februar.