Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Takk for gavene!

Folk i Midtre Gauldal har omtanke for hverandre!

Hvert år mottar vi mange gaver fra privatpersoner, lag og foreninger og næringsliv til beboerne på institusjonene våre!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 15.02.19

Gavene kommer alle til gode og bidrar til økt livsglede og -kvalitet for sambygdingene våre der.

Tusen takk!