Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Takk for engasjementet for kommunedelplan Støren!

Midtre Gauldal kommune takker for godt oppmøte og mange gode innspill på workshop for Kommunedelplan Støren!

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 15.11.18

Kommunedelplan Støren

Det var veldig artig å treffe så mange engasjerte mennesker som ser muligheter og «brenner for» å skape en god utvikling på Støren.

Rådmannen vil nå gjennomgå innspill og starte arbeidet med å utarbeide en oppdatert plan for Støren. Denne vil legges ut til offentlig ettersyn på nyåret 2019.

Frist for å komme med skriftlige innspill settes til 30. november 2018 og sendes til postmottak@mgk.no.