Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Å ta imot flyktningene på en god måte er viktig for oss

En stor utfordring som krever hjertevarme

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 18.03.22

Logo

I Norge forbereder vi oss nå på å ta imot den største flyktningestrømmen vi noen gang har hatt. Via IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) er Midtre Gauldal spurt om å bosette 120 flyktninger. 

- I kommunen jobber vi nå på spreng med å forberede oss på denne oppgaven, og det vil kreve at både kommune, lag/foreninger, næringsliv og innbyggerne løfter sammen for å kunne tilby boliger, tjenester og at alle deltar aktivt i integreringen. Vi vet ikke når eller hvor mange som kommer samtidig, men vi er sikre på at både viljen og evnen er stor til å hjelpe dem som nå er på flukt fra krigen i Ukraina, sier ordfører Sivert Moen.

Vi har både russere og ukrainere boende i vår kommune fra før, og allerede har det kommet flyktninger hit som blir godt ivaretatt hos bekjente. Kommunens flyktningetjeneste har kontakt med de som har kommet hit i privat regi og bistår dem med videre registrering og hjelp. Det er allerede flyktninger som har startet på skolen.

Hva gjør kommunen?

Formannskapet vil behandle en politisk sak i sitt møte 24.3, om IMDIs forespørsel om å motta 120 flyktninger og hvordan dette skal gjennomføres. 

Kommunens kriseledelse jobber nå intenst for å kunne være klar til å kunne tilby tjenester og ha et apparat for å motta og bosette flyktninger. Det vil dreie seg om alt fra mottak, registrering, foreløpig og mer langsiktige bomuligheter, alle typer helsetjenester, idrett og aktivitet, skole og barnehage, arbeid mv. Vi vil så fort vi kan oppdatere nettsidene våre slik at flyktningene selv og alle innbyggere, vil kunne få relevant informasjon.

Halvparten av flyktningene som kommer er estimert til å være under 14 år. Vi jobber derfor nå med å se på hvordan vi best mulig kan integrere disse fortest mulig i barnehage og skole. Mange barn i vår kommune vil i tiden fremover vil kunne få nye barnehage- og skolekamerater.  Snakk gjerne med barna om at de kan få nye barnehage- og skolekamerater; våre barn vil være viktige for å raskt gi våre nye innbyggere en så normal hverdag som mulig. Barna vil også ha spørsmål om krigen i Ukraina, og her kan dere få tips til hvordan snakke med barna om dette.  

Hva kan du bidra med?

Situasjonen vi står i nå vil kreve ekstra innsats fra oss alle. Vi vil ha økt behov for frivillige i tiden som kommer. Midtre Gauldal frivilligsentral er inkludert i kriseledelsen og hjelper oss med koordinering. 

I denne fasen trenger kommunen noen dager for å kartlegge hva det trengs hjelp til, og konkret hva som må rigges for å få 120 flyktninger bosatt og integrert. I kommende uke vil det bli lagt ut mer informasjon på hjemmesiden vår om hva vi trenger bistand til. 

 

Kontaktpersoner pressemelding: 

Ordfører Sivert Moen

Kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord