Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Støtteordning for hurtigladere for elbil i distriktet i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune tilbyr investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige hurtigladestasjoner som er forventet ikke å være lønnsomme uten støtte. Det er satt av fem millioner kroner til ordningen. Søknadsfrist er 1. september 2020 kl 12.00.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.06.20

Photo by Marc Heckner on Unsplash
Photo by Marc Heckner on Unsplash

Ordningen omfatter ikke etablering av ladepunkt til privat bruk, for eksempel i borettslag.

Hvem kan søke, og hva kan det søkes støtte til?

Søker
1. er en aktør som ønsker å etablere offentlig tilgjengelig hurtiglader(e). Både offentlige og private aktører kan søke støtte, men virksomheten må være registrert i norsk foretaksregister.
2. kan samarbeide med andre aktører, men én søker skal stå som hovedansvarlig.
3. må ha tilstrekkelig finansiell styrke til å kunne gjennomføre utbyggingen og drifte ladestasjonen(e).

Se mer i utlysningsbrevet under.