Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Støtte til næringslivet i kjølvannet av Covid-19

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Midtre Gauldal kommunene skal fordele midler til lokalt næringsliv for å gjøre det i stand til å legge tilrette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 07.07.20

Photo by Zhipeng Ya on Unsplash
Photo by Zhipeng Ya on Unsplash

Tildelingskriteriene er fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), og midlene er fordelt av Trøndelag fylkeskommune til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av Covid-19.
Midlene skal sette kommunene i stand til å legge tilrette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Ordningen er landsdekkende. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke de negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet har meldt inn ordningen med kommunale næringsfond under det alminnelige gruppeunntaket til ESA, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte støttekategorier, eller etter reglene for bagatellmessig støtte.

For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Midtre Gauldal kommune har blitt tildelt  987 609 kroner, og søknader kan sendes inn fra og med 3. august 2020 med en absolutt søknadsfrist 31. august 2020.

 

Hvem kan søke støtte?

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Kriterier for måloppnåelse er

a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Prosjektet det søkes om støtte til må kunne iverksettes og gjennomføres innen utgangen av desember 2020.

Hvordan søke støtte?

En forutsetning for å søke om støtte er at dette gjøres til Midtre Gauldal kommune via www.regionalforvaltning.no 
Finn ordningen ved å søke opp kommunenavnet på startsiden.
NB: Velg riktig ordning "Covid-19 næri...")

Det er kun her en kan søke om midler fra dette ekstraordinære kommunale næringsfondet i 2020 i forbindelse med Krisepakke 3 fra regjeringen. 
Alle kommunene som har fått tildelt penger fra fylkesutvalget må benytte seg av denne løsningen for å gi en samlet oversikt over alle søknader og utbetalinger i Trøndelag.

Trenger du hjelp til utfylling?

Oppsøk Næringskommunen på internett via toppmenyen "Kontakt" ved å sende inn kontaktskjema (kryss av for "Covid-19-støtte 2020") eller kontakt oss på telefon 72 40 36 78 alle hverdager og lørdager mellom kl. 0800 - 2200. Veiledning er tilgjengelig på telefon fra 3. august til 29. august.

Vurdering og behandling av søknader

Søknader blir vurdert etter Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond, og ved søknadsfristens utløp blir alle søknader vurdert av kommunens næringsteam og innstillingen blir sendt samlet til sluttbehandling hos Midtre Gauldal formannskap 10. september 2020 som avgjør fordelingen.

Alle søkere tilskrives resultatet og dette vil også være tilgjengelig i din sak i Regionalforvaltning.no. Tilsagn (de som får tilkjent støtte) må aksepteres denne her.
Vær oppmerksom på at det bare unntaksvis utbetales forskudd på tildeling, og at det forventes at foretaket kan bære sine prosjektkostnader selv inntil sluttrapportering med regnskapsbekreftelse fremsendes for prosjektet. Sluttrapportering må skje før 1. desember 2020.