Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Stenging av skole, barnehage og andre tiltak mot koronasmitte - videreføres til etter påske

Nasjonale vedtak som gjaldt fra 12.03 til 26.03, er i dag forlenget til 13.04.

Nyhet Publisert av Kosberg , 24.03.20

Vedtaket innebærer:

  • stenging av barnehager, barneskoler ungdomsskoler, videregående skoler, Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter, Kiropraktorer, Optikere, Fotterapeuter, Logopeder, Psykologer, virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin, virksomheter som utfører alternativ behandling
  • Følgende skal ikke avholdes og/eller stenger: Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv, treningssentre, virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende, svømmehaller, badeland og liknende

En uttømmende liste på hva som fortsatt skal være stengt, finnes her https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus 
og her https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/

Følgende er viktig:

  • Barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner skal fortsatt ha tilbud om barnehage, skole eller annet dagtilbud. Det samme gjelder barn av psykisk syke og de med ruslidelse.
  • Infrastrukturen på samferdselsområdet må opprettholdes på en slik måte at kritiske samfunnsfunksjoner som varetransport, forsyningssikkerhet og tiltak for å holde veinettet åpent ikke hindres. Dette gjelder varetransport på vei, til vanns og i luft.

Se også https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tiltakene-mot-koronavirus-videref…

Begrensninger som er innført av kommuneoverlegen i Midtre Gauldal, vil forsatt gjelde.

Artikkelen vil bli oppdatert