Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status for pandemien og takk til deg som bidrar til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Ordfører og kommunedirektør sier takk til alle som bidrar til å holde samfunnsmaskineriet i gang.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.02.22

Logo

Smittetallene er ikke så kvalitativt gode nå som tidligere, men de smittede i Midtre Gauldal er flink til å registrere seg. Antall smittede holder seg på et forventet høyt nivå. Både i kommunen selv og i næringslivet må mange arbeidsgivere nå håndtere høyt sykefravær. Ordfører og kommunedirektør sier takk til alle som bidrar til å holde samfunnsmaskineriet i gang.

Smittetallene

Som vi har sagt tidligere, er sykefravær nå en bedre indikator å styre etter enn smittetall. Innbyggerne er likevel bedt om å registrere seg på selvregistrering. Midtre Gauldal sine innbyggere fortjener takk for at de er dyktige her. Det er nok mørketall, men vi har grunn til å tro at tallene under gir et noenlunde representativt bilde for smittesituasjonen slik den faktisk er: 

Tabell: antall positive selvtester registrert av innbyggerne siste 5 uker

 

Uke 4

Uke 5

Uke 6

Uke 7

Uke 8

0-5 år

3 el mindre

12

26

19

 

6-12 år

19

43

63

65

 

13-19 år

29

43

30

94

 

20-39 år

29

52

77

74

 

40-59 år

15

42

56

13

 

60-79 år

 

8

10

   

80 år +

         

Total

94

200

262

307

275 (pr fredag)

 

Høyt sykefravær utfordrer opprettholdelse av viktige samfunnsfunksjoner

Når samfunnet har blitt åpnet opp betyr det også at smitten slippes mer løs, som igjen betyr et høyere sykefravær. Dette merkes nå både hos næringslivet, i frivillige lag og foreninger og hos kommunen som leverer lovpålagte velferdstjenester og forvaltning. 

Kommuneledelsens inntrykk er at alle i kommunen har forberedt seg godt på økt sykefravær, og lagt planer for å opprettholde mest mulig normal drift. Som myndighetene sier, vil sykefraværet nok holde seg høyt en stund til og vi fortsatt ha en del utfordringer.. Derfor er god beredskap fortsatt viktig framover.

Takk til innbyggerne og ansatte!

- Jeg er imponert over hvordan både lag og foreninger, privat sektor og kommuneorganisasjonen har taklet pandemien gjennom å stå på og følge råd, sier ordfører Sivert Moen. Det har vært utfordringer underveis og vi må evaluere pandemien og se ettervirkninger, men jeg synes vi kan si som statsministeren i nyttårstalen at denne krisen er et forstørrelsesglass på hvor godt fellesskapet vårt fungerer når kriser rammer. - Jeg vil si en ektefølt takk til alle innbyggerne – det er ingen som har vært uberørt og mange har gjort en kjempejobb!

Kommunen selv er viktig både i forhold til beredskapsansvar, de har hatt et stort ansvar for smittevern og kommunen har et særlig ansvar for å opprettholde tjenester innen viktige områder som barnehage, skole og andre velferdstiltak/forvaltning. Kommunen skal også sikre at samfunnskritiske funksjoner blir opprettholdt. 

- Det er ikke noe tvil om at kommuneorganisasjonen virkelig har stått hardt på gjennom pandemien, sier kommunedirektør Alf-Petter Tenfjord.

Dette har kommet i tillegg til vår ordinære drift og at kommunen har hatt en tøff periode med tilpasning i tjenestene til økonomiske rammer. Siste uke var det 10 av 12 enheter som hadde smittede ansatte, og sykefraværet har periodevis vært høyt på enkelte enheter. Tilgangen på vikarer er varierende.

- Jeg er svært takknemlig overfor ansatte og ledere som uke etter uke har gjort det mulig å opprettholde så gode tjenester som mulig gitt høyt sykefravær, tatt vare på de som trenger hjelp og kommunisert med våre brukere av tjenester. Takk også til de tillitsvalgte som hele tiden har vært konstruktive medspillere. 

Kommende uke vil ordfører og kommunedirektør takke alle kommunalt ansatte.

– Det gjør vi konkret ved å spandere kake til alle kommunalt ansatte, sier de to. De oppfordrer samtidig alle arbeidsgivere i Midtre Gauldal til å finne en egnet måte å sette pris på sine ansatte. 

I 2022 er det frivillighetens år. Formannskapet satte 17.2 ned en arbeidsgruppe som skal se på aktiviteter og koordinere dette med lag og foreninger som allerede er godt i gang med planlegging. I Midtre Gauldal er vi heldig å ha svært mange frivillige som legger ned innsats og dermed bidrar til god folkehelse, livsglede, mestring, inkludering og fellesskap.

– Jeg håper at kommune og frivillighet i fellesskap kan finne flere anledninger i frivilligåret 2022 til å markere betydningen av frivilligheten og at denne innsatsen verdsettes, sier ordfører Sivert Moen.