Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronatestede i Midtre Gauldal tirsdag 24.03. kl. 11.00

74 testet - 5 positive, 7 ubesvart og 62 negative

Nyhet Publisert av Kosberg , 24.03.20

Det siste positive tilfellet er, som det fjerde tilfellet, også en nær relasjon av noen som tidligere har testet positivt. Dette resultatet var i stor grad ventet, smitteoppsporing og kartlegging av nærkontakter er allerede utført, og personen er allerede hjemmeisolert. Vi venter fortsatt på flere prøvesvar, men tilbakemeldingen fra mikrobiologisk avdeling ved St. Olavs Hospital er at man der har måttet prioritere strengere i analysearbeidet. Dette kan bety at vi vil kunne få prøver som blir stående ubesvart inntil videre, særlig i tilfeller der det er lav klinisk mistanke om smitte.

 

Bjørn Lyngen
Kommuneoverlege
Midtre Gauldal kommune