Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronatestede i Midtre Gauldal mandag 23.03. kl. 11.00

68 testet - 4 positive, 5 ubesvarte, 59 negative

Nyhet Publisert av Kosberg , 23.03.20

Vi har testet noen flere av de nærmeste relasjonene til noen som tidligere har testet positivt, slik at det ikke er helt usannsynlig at vi vil få flere positive i løpet av dagen, senest i morgen tidlig. Svartiden avhenger blant annet av testkapasiteten på St. Olavs, samt at vi får noe forsinkelse for prøver som blir tatt sent på dagen, siden prøvetransporten fra legekontoret til sykehuset går på formiddagen. Prøver tatt etter dette tidspunktet må dermed vente til dagen etter for transport.

 

Bjørn Lyngen

Kommuneoverlege

Midtre Gauldal kommune