Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte Midtre Gauldal søndag 22.03. og råd fra kommuneoverlegen

Vi har ikke fått meldt om nye tilfeller siden i går. Prøvene som er ubesvart venter vi svar på over helga.

Nyhet Publisert av Kosberg , 22.03.20

Det har fremkommet informasjon som tyder på at det finnes personer i kommunen som ikke overholder karanteneplikten, og jeg ser meg derfor nødt til å klargjøre regelverket for dette. For det første er det en forvirrende bruk av "karantene" i befolkningen - man er for eksempel ikke i "karantene" fordi barnehagen eller skolen er stengt. Man ilegges derimot karantene hvis man har reist utenlands, eller hvis man har fått beskjed om at man er nærkontakt til en person som har testet positivt for covid-19. Karantene betyr da at man skal holde seg hjemme, med mindre noe annet er tvingende nødvendig. Man skal da ikke ha fysisk nærkontakt med andre enn de man bor med, man skal ikke oppsøke servicetilbud, og man skal ikke gå på butikken hvis ikke det er helt umulig å få noen andre til å gjennomføre handleturen for seg. Det er lov å være ute i frisk luft, men man skal holde god avstand til andre. Nærmere informasjon om hjemmekarantene finnes her:

Hvis man er hjemmeisolert, altså at man er bekreftet eller mistenkt syk med covid-19, er reglene enda strengere. Da skal man holde seg hjemme, punktum.

Brudd på disse bestemmelsene tas nå på høyeste alvor og kan straffes med store bøter eller fengsel i inntil 6 måneder. Derfor er det viktig at innbyggerne faktisk følger reglene selv, og hjelper hverandre med å forstå  at slik må det være. Frivilligheten i Midtre Gauldal har nå et tilbud om at de som trenger kan få hjelp til å gjøre dagligdagse ting, se Frivilligsentralen. 

Dersom det ikke hjelper å snakke med hverandre, så er det å melde fra til politiet om en person man vet bryter karantene, og som nekter å la seg rettlede om dette, er ikke å "sladre" slik situasjonen er nå. Det er et viktig folkehelsetiltak som har fullt bifall fra undertegnede.
 
Bjørn Lyngen
Kommuneoverlege
Midtre Gauldal kommune