Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 30.04. kl. 11.00

147 testet - 6 positive - 2 ubesvart - 139 negative

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 30.04.20

Dette blir den siste daglige oppdateringen fra meg i denne omgang, med mindre noe spesielt skjer i langhelga (bank i bordet). Fra mandag av er det Simen som styrer skuta, og det kommer til å gå kjempefint.

Det har vært noen mildt sagt spesielle uker siden midten av mars, hvor alle enhetene i kommunen har måttet kaste seg rundt og innrette seg på en ny hverdag. Noe prøving og feiling har det naturligvis også vært, men mest av alt har jeg latt meg imponerende over omstillingsviljen og -evnen som har rådet i hele organisasjonen, med ordfører og kommunedirektør i spissen. Vi har hatt en høyst velfungerende kriseledelse fra dag én, hvor ingen har skydd unna tøffe avgjørelser, og vi har hele tiden ligget i forkant av neste steg i utviklingen. Offentlig sektor blir gjerne fremstilt som en tungrodd og byråkratisk materie, men når det gjelder står verken trygg ledelse eller gjennomføringsevne i organisasjonen tilbake for noen.

Takk for alle positive tilbakemeldinger fra befolkningen til oss i kriseledelsen, dette setter vi stor pris på, i ei tid vi har forsøkt å løse oppgaver ingen kommune har stått overfor tidligere. Den gode jobben fortsetter, men uten meg i noen måneder. Riktig god 1. mai og god helg til alle. Vi ses til høsten.

Bjørn Lyngen
Kommuneoverlege