Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal torsdag 26.03. kl. 11.00

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

83 testet - 6 positive - 4 ubesvarte - 73 negative

Nyhet Publisert av Kosberg , 26.03.20

I dag vil jeg benytte anledningen til å gjenta oppfordringen fra helseministeren i går om fortsatt å kontakte fastlegen om de "vanlige" problemstillingene. Sykehusene melder om at pasienter blir innlagt i seneste laget, og vi antar at dette kan skyldes at befolkningen avventer symptomene sine vel lenge før de tar kontakt for ikke å være til bry i denne koronasituasjonen. Legekontoret har kapasitet til å ta imot de samme problemstillingene som ellers, det eneste unntaket av betydning er pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon, som tas imot på en egen luftveispoliklinikk (Helsedirektoratet) for å unngå smittefare på venterom og legekontor.

Bjørn Lyngen

Kommuneoverlege
Midtre Gauldal kommune