Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 17. november

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

1108 testet – 11 positive – 32 ubesvarte – 1065 negative 

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 17.11.20

logo

Ingen nye positive tester siden sist, noe som selvsagt er veldig bra. Fortsett den gode jobben! Noen nøkkelpunkter jeg vil omtale kort denne gangen: 

Innenlandsreiser 

Det er allment kjent at enkelte deler av landet har høyere smittespredning enn andre. Det er likevel usannsynlig at vi vil få bastante regler for innenlandsreiser slik vi har for utenlandsreiser, altså vil vi neppe få «røde» og «gule» kommuner, strenge karanteneregler eller lignende. Derimot har Folkehelseinstituttet nå publisert generelle råd for innenlandsreiser fra områder med mye smitte til områder med lite smitte. Antakelig kommer dette til å bli ytterligere tydeliggjort fremover, særlig når vi står foran ei tid da mange skal besøke familie i forbindelse med julefeiring. Vær oppmerksomme på at dette er praktiske forholdsregler, og at det fortsatt er de samme testkriteriene som gjelder. At man nylig har gjennomført reise innenlands er i seg selv ikke grunn til å bli testet. 

Hurtigtester 

Testene vi har brukt fram til nå innebærer at prøvene må sendes inn til sykehuslaboratoriet for analyse, og det må påregnes en svartid på omtrent et døgn. Hurtigtestene som omtales i media skal kunne gi et svar i løpet av få minutter. Selve prøvetakingen er i hovedsak lik. Imidlertid er disse hurtigtestene foreløpig i utprøvingsfasen, og vi kan derfor ikke si sikkert om de er pålitelige nok. Derfor er de heller ikke tatt i bruk hos oss i kommunene. Hvis disse testene viser seg å gi akseptable resultater, vil vi naturligvis ta dem i bruk så snart som mulig. Dette vil i så fall bli tydelig kommunisert. 

Smittesporing 

Kommunen har et team av kompetente smittesporere som står klar til å starte jobben med én gang vi får et bekreftet smittetilfelle. De er imidlertid helt avhengige av å få gode opplysninger for at vi skal greie å begrense et eventuelt smitteutbrudd. Vi må alle være beredt på at vi når som helst kan bli syke og teste positivt, og da må vi kunne svare på blant annet hvem våre nærkontakter er. Dersom man arrangerer noe der flere mennesker treffes, er det også til stor hjelp om man i ettertid kan svare på hvem som har vært til stede. Både det å avgi og oppbevare slike opplysninger er frivillig, men det er min entydige anbefaling at alle samarbeider om dette for at vi i kommunens kriseledelse og våre medhjelpere skal lykkes med vårt felles mål om å begrense smittespredningen. 

 

Bjørn Lyngen 
Kommuneoverlege