Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal tirsdag 16. juni. kl. 11.00

224 tester – 6 positive – 4 ubesvarte – 220 negative

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 16.06.20

Logo

Da er tiden kommet for en liten oppdatering om korona, da det har blitt lansert nye retningslinjer for oss nordmenn for de neste ukene.

Vi har fortsatt ingen nye smittetilfeller her i kommunen siden mars, og gjenåpningen av samfunnet må anses å være en suksess så langt. Vi for svært god innsats!

Treningssentre kan igjen starte opp driften, og offentlige arrangementer kan nå ha opptil 200 deltagere dersom man opprettholder 1 meter avstand og følger smittevernreglene som blir satt opp. Man må likevel være klar over å kunne bli bortvist fra et arrangement dersom man viser tegn til sykdom eller ikke følger de reglene som er satt av arrangørene.

Det er flere land som har åpnet grensene sine, blant annet Danmark og Finland, men Sverige må vi unngå ennå - de har fortsatt betydelig koronasmitte, også i hytteområdene sine. Det er lov å kjøre gjennom Sverige dersom man tenker seg til Finland, men det er likevel frarådet. Statsministeren gikk ut og sa at de fortløpende vil komme med oppdateringer dersom de anser områder i Sverige for å være innenfor kriteriene de setter for lav smittefare. Men det er altså ikke lov ennå, om man ser bort fra Gotland.

Vi ser at det nå har kommet turister fra Europa, utenfor Skandinavia, som er her for blant annet laksefiske. Dette har tidligere vært uønsket aktivitet, men som nå ut i fra smittesituasjonen i flere europeiske land vil kunne være mer og mer tillatt, uten behov for karantene. Flyreiser har foreløpig ikke vært meldt som store smittekilder, da de har svært avanserte ventilasjonsfiltre og antatte tilstrekkelige smittevernsrutiner, men dette er enda for tidlig å si noe mer om, da de foreløpig ikke har vært i drift lenge nok for å gi oss tilstrekkelig mengde data.

Enn så lenge opprettholder vi flere innskrenkinger samfunnet, og vi har valgt å stenge for fritt besøk på sykehjemmet igjen da det ikke har fungert slik vi først hadde forestilt oss. Alle friske besøkende er selvsagt velkomne! Vi har bare låst ytterdørene slik at vi har kontroll på at alle ER friske og får registrert navn (for eventuell smittesporing) og at alle spriter hendene inn og ut. Avtal gjerne besøket først, men du kan ringe på uten avtale også. Har ikke beboeren besøk fra før, vil det nok gå greit. 

Vi har godt med testutstyr og god testkapasitet for covid-19 på legekontoret, og dersom det har vært uklart fra tidligere, er det nå tillatt for alle å henvende seg for testing dersom man sitter med luftveissymptomer og er i tvil om egen helse. Det gjelder ikke lenger bare for de innenfor spesielle grupper eller arbeidssituasjoner. Så ta kontakt dersom de er i tvil på egen smittestatus, men vent gjerne 2 dager fra symptomdebut før testing - det sikrer et bedre prøveresultat.

 

Med vennlig hilsen

Simen Høklie Jonassen
Kommuneoverlege i Midtre Gauldal