Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal onsdag 25.03. kl. 11.00

78 testet - 6 positive - 5 ubesvarte - 67 negative

Nyhet Publisert av Kosberg , 25.03.20

Vi har altså to nye positive siden i går. Det ene nye tilfellet vi har avdekket har en nær relasjon til en av de andre som tidligere har testet positivt. Det andre tilfellet vi nå har avdekket mener jeg med stor grad av sikkerhet er opphavet til alle de andre smittede her i kommunen. Jeg skal forsøke å forklare litt nærmere rundt denne smittekjeden, da jeg opplever at mange sitter med spørsmål om smittesituasjonen i kommunen, og det kan være nyttig for publikum å vite noe mer om hvordan vi jobber med smitteoppsporing. Samtidig kan jeg ikke bli for detaljert, dette for å ivareta personvernet hos dem det gjelder.

Slik jeg har vurdert situasjonen skjedde følgende: Den personen som nå har testet positivt (altså «opphavstilfellet») kom hjem fra reise i starten av inneværende måned. Vedkommende hadde vært et sted hvor det på daværende tidspunkt ikke var noen opplysninger om utbredt koronasmitte. Denne personen ble syk noen dager senere, men det var da altså ingen grunn til å mistenke at dette skulle skyldes koronavirus, og personen vurderte selv dette som en vanlig forkjølelse – noe som i situasjonen da var helt riktig. Dette er viktig for meg å understreke, da ingen skal behøve å føle på «skyld» i en slik situasjon. Vedkommende følte seg bedre og var deretter i nærkontakt med i alt 3 personer som senere har testet positivt, deriblant en person som fikk påvist smitte da vedkommende var i en annen kommune, en kommune som jeg har hatt kommunikasjon med underveis i smitteoppsporingen. Det var en annen av disse 3 som var det første bekreftede tilfellet i kommunen, fordi vedkommende var blant dem som fylte kriteriene for å bli testet. De andre positive tilfellene vi har avdekket har nære relasjoner til de tre øvrige tilfellene i kommunen, og har med overveiende sannsynlighet blitt smittet på denne måten. Gjennom kartlegging av nærkontakter greide vi å komme på sporet av denne siste personen som nå har testet positivt, og som altså med all sannsynlighet var kommunens første sikre koronasmittede.

Jeg mener dermed at vi har lyktes med å kartlegge smittekjeden mellom alle som hittil har testet positivt i kommunen, og rekkefølgen for hvordan disse har blitt smittet. Dette har vi lyktes med gjennom litt tilfeldigheter, litt flaks, men fremfor alt gjennom glimrende kvalitet på opplysninger fra dem som har testet positivt. Videre hadde vi ved legekontoret tidlig en strategi om å bruke testkriteriene «for det de var verdt» - altså å teste aggressivt hos alle som vi faglig kunne forsvare å teste. Dette var nettopp for å komme på sporet av den første positive prøven, slik at vi kunne begynne smittekartleggingen, men medførte også at vi tidlig fikk et forholdsvis høyt antall negative prøver – nettopp fordi vi var offensive med testingen. Dette var altså helt bevisst, og ga oss muligheten til å teste mer målrettet etter hvert.

En kan på en måte si at vi her ser ut til å ha vunnet det første slaget, men krigen er langt fra over. Tilfellene vi har avdekket så langt har gitt oss informasjon om en rekke nærkontakter som fortsatt er i karantene, og hvis disse utvikler symptomer skal også de testes – hvorpå nye nærkontakter av disse igjen vil bli kartlagt. Likevel har arbeidet så langt gitt oss uvurderlig erfaring om hvordan dette viruset oppfører seg, og viktigheten av å følge de rådene som sentrale helsemyndigheter gir. Vi har neppe sett det siste smitteutbruddet i kommunen. Inntil videre ber jeg alle om å holde avstand til hverandre, vaske hendene, hoste i papirlommetørkle, overholde karantenereglene og ellers forsøke å leve livet så normalt som mulig under de rådende omstendigheter.

 

Bjørn Lyngen

Kommuneoverlege
Midtre Gauldal kommune