Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 8. mai. kl. 10.00

161 testet – 6 positive – 0 ubesvart – 155 negative

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.05.20

Oppdatering

Regjeringen gikk i går ut med ny informasjon angående gjenåpningen av Norge. De har gått ut med en plan om å gradvis innføre samfunnskritiske funksjoner steg for steg, og har valgt å prioritere barn og unge først, deretter arbeidsliv, deretter andre aktiviteter.

Vi kan nå være opp til 20 personer samlet, så lenge man opprettholder 1 meters avstand, og dette vil kunne gjøre ting enklere for svært mange. Vi er videre oppfordret til å holde 1 meters avstand også ellers i samfunnet, samt at hygienisk praksis fortsatt er svært viktig, men så lenge vi fortsetter slik som vi har gjort den siste tiden, vil dette være det som behøves.

Planen er at samfunnet skal begynne å tilnærme seg en mer normalisert hverdag innen rimelig kort tid, og en fin dato å bemerke seg er 15. juni - da det meste skal være tilbake til normal drift. Dette er kun litt over 5 uker til, og mye arbeid må til, da med sikkerhet i fokus, men dette er vi alle svært motiverte for å få til på beste mulige måte.

Vi jobber for eksempel nå med å etablere muligheter for pårørende å snart kunne besøke sine kjære på sykehjemmet, samt at det blir gledelig å etter hvert kunne se fotballen komme i gang igjen. Jeg kan allerede melde om flere gode forslag på hvordan vi kan gjennomføre gjenåpninger i samråd med helsemyndighetenes retningslinjer, og at dere er flinke til å tenke annerledes og er tilpasningsdyktige. Dette blir svært godt mottatt her jeg sitter, så fortsett med det gode arbeidet som legges ned, så er vi snart tilbake til der vi ønsker å være.

Simen Høklie Jonassen
Kommuneoverlege