Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 6. november

1006 testet – 11 positive – 18 ubesvarte – 977 negative

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 06.11.20

Dagens oppdatering

Sist uke ble det meldt om 3663 nye smittetilfeller her til lands, og totalt antall smittede personer er nå over 23 000. Selv om det var forventet ut i fra pandemiprognoser at vi kunne få en ny smittebølge på høsten, er det likevel trist å se at landet nå igjen stenger mer og mer ned. Dette gjelder hovedsakelig byene, og spesielt Oslo. I Trondheim har vi hele tiden sett svært gode tall til sammenlikning, men heller ikke her klarer man å unngå økt smitte når situasjonen er som den er. Dette gjør at vi går inn i mot julen med en litt annen tilnærming til hva vi er vant med, og vi mister kanskje julemarkeder og andre tradisjoner som vi ellers setter stor pris på.

Ikke økt smitte her

Vi har heldigvis ikke sett stor økning i smitte her i kommunen, selv om det er flere nabokommuner som melder om økte smittetall. Siden forrige statusoppdatering har vi ingen nye tilfeller. Vi passerte nettopp 1000 gjennomførte tester her på legekontoret på Støren, og det legges ned stor innsats for at alle skal kunne få den helsehjelpen de trenger, også ut over det som gjelder pandemien. Koronatelefonen er igjen operativ for de av dere som har spørsmål om testing og informasjon om de nye smittevernreglene fra helsemyndighetene.

Ingen lokale tiltak, ennå

De nye tiltakene kan virke svært forvirrende - noen av dem gjelder på landsbasis, mens mange er mer tilpasset lokale forhold i byene som er hardest rammet. Her i kommunen fortsetter vi som før, og følger de generelle tiltakene som er satt sentralt. Utover dette har vi foreløpig ikke sett det nødvendig å sette inn ekstra tiltak. De kommunale tjenestene går nå over rutinene sine og ser på om de samsvarer med de nye bestemmelsene og ruster seg ellers for økt smitte også her.

Bra innsats!

Stort sett fortsetter vi altså som før. Smittepresset lokalt er lavt og dere innbyggere har vist en enorm vilje og evne til å stanse smitte gjennom å opprettholde den innsatsen som blir lagt ned over hele kommunen. Fra min posisjon som kommuneoverlege har jeg sett potensielle smittetilfeller som kunne hatt grobunn for å blomstre opp, hadde det ikke vært for den innstillingen og respekten vi har vist hverandre. Og, som følge, samtlige hendelser har dødd ut like fort som de har dukket opp. Derfor vil jeg nok en gang rose dere - gi dere selv en klapp på skulderen og gjør det dere kan for å opprettholde den rolige situasjonen vi har i dag.

Tenk igjennom gavehandel og private sammenkomster

Det faller meg naturlig å nevne, nå som juletiden etter hvert nærmer seg, at vi må tenke gjennom hvordan vi vil gjennomføre gavehandel og private sammenkomster. De nye reglene som er satt har som hovedbudskap at vi skal ha så lite kontakt med andre mennesker som mulig, spesielt utover våre 10 nærmeste. Samlinger hjemme bør begrense seg til kun 5 personer ut over de som er husstandsmedlemmer, og antall private lag skal holdes til et minimum. Dette ser vi vil kunne få konsekvenser fremover, spesielt når folk vil samle seg til julefeiring. Vi håper, med dagens retningslinjer for smittehåndtering, at situasjonen vil roe seg frem til høytida, slik vi kan få være sammen med våre nærmeste på en trygg og forsvarlig måte når vi avslutter det turbulente året 2020.

Fortsett med å ta vare på hverandre – ved å holde avstand.

Hilsen

Simen Høklie Jonassen
Kommuneoverlege
Midtre Gauldal kommune