Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 4. september kl. 11.00

571 tester – 7 positive – 0 ubesvart – 564 negative

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 04.09.20

Dagens oppdatering

Hei! Her er en ny oppdatering på koronavirus i Midtre Gauldal kommune.

Sommerferien er over, skolene har startet opp, studentene har minglet og politikerne kranglet. Vi har ikke følt det har vært store nyheter å komme med over sommeren, da det var lave smittetall i Norge, og vi ikke gjorde store endringer der ute i samfunnet. Kommuneoverlegen i Malvik, Realf Ording Helgesen, holdt fortet da jeg var i ferie. Han gjorde en utmerket jobb da vi fikk vårt eneste koronatilfelle i sommer. Det var et godt apparat på plass for smittesporing og isolering, og vi så ikke flere tilfeller komme ut av dette. Det viser at mye av det vi allerede gjør fungerer som det skal, og det vil jeg rose dere for!

Likevel ser vi en del forkjølelse. Det kan bety at vi kan bli enda bedre på å hindre smittespredning - spredning av forkjølelse tilsier spredning av virus generelt.

Testing

15. august ble det vedtatt at koronatesting ikke trengte vurdering av lege, men skulle være tilgjengelig for alle som følte behov for det. Dette på grunnlag av at de nasjonale lagrene på testutstyr endelig var store nok til å kunne gå i gang med storskalatesting. Vi har nå snart testet 10 prosent av Midtre Gauldal sin befolkning, og vi er rustet for å kunne teste 1,5 prosent av befolkningen i uka. Det betyr ikke at det er testsplikt og at alle MÅ teste seg, men det er et tilbud for dem som føler de kan ha blitt smittet.

Vi oppfordrer folk til å komme for testing for å sikre oss at vi ikke har smitte i samfunnet, men ut over dette er dine plikter ellers som før: 

  • Du holder deg hjemme i karantene til du blir frisk, uansett negativ prøve eller ikke.
  • Du unngår nærkontakter, inkludert dine nærmeste, etter beste evne.
  • Du kontakter helsevesenet over telefon dersom du føler seg dårligere og er bekymret for helsesituasjonen din
  • Og du ringer 113 ved pustebesvær.

Det er likevel slik at det er over 99 prosent sannsynlig at du ikke har koronavirus dersom du føler på luftveissymptomer.

Negativ test - fortsatt karantene!

Vi opplever at mange etterspør test første dag de føler på luftveissymptomer for å kunne komme tilbake til arbeid så raskt som mulig. Men husk - en negativ test fritar deg ikke fra karanteneplikt, og man skal holde seg hjemme så lenge man kjenner på sykdomstegn. Dette er blant annet fordi det kan oppstå at vi får tilbake falske negative tester etter analyse - pinneprøvene kan ha blitt utført for dårlig, viruset ikke var til stede i nese og svelg på daværende tidspunkt i sykdomsforløpet, eller at det kan ha skjedd noe med testtuben underveis i transport.

Derfor anbefaler vi å vente med test til minimum tre dager etter symptom for å sikre at vi best mulig kan plukke opp viruset i nese og svelg.

Det er kun ved spesielle tilfeller, som for eksempel de som jobber innenfor helse og pleie, som vil kunne returnere tilbake til arbeid tidligere. Men da først etter to negative tester og med bruk av munnbind og annet strengt smittevern.

Etter reiser i utlandet

De som har kommet hjem fra gule land kan gå tilbake til arbeid og skole etter negativ test. Kommet hjem fra rødt land? 10 dagers karantene uansett helsetilstand. Her er har det riktignok oppstått noen regler for unntak, men i det store og det hele er grunnprinsippet karantene.

Håper dette kan være til hjelp om folk har spørsmål om hvordan de skal forholde seg til testing og sykdom i disse tider. Vi har ingen nyheter når det gjelder koronavaksine utover det dere leser i media, men vi har snart noen nyheter i forhold til hva vi tenker å gjenåpne av tilbud på sikt. Dette kommer vi tilbake til ved neste oppdatering.

Hilsen

Simen Høklie Jonassen
Kommuneoverlege