Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Status koronasmitte i Midtre Gauldal fredag 25. september - tidligere smittet tester nå negativt

721 testet – 8 positive – 8 ubesvart - 705 negative

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.09.20

koronavirus

De som har fulgt medieoppslagene de siste dagene har fått med seg at vi på nytt fikk påvist ett positivt tilfelle av SARS-CoV-2 her i kommunen. Personen ble trolig smittet rundt avreisetidspunktet til en utenlandsreise, og har etter hva vi kan se gjennomgått store deler av sykdommen der. Hun har kun hatt milde symptomer.

Denne personen har for øvrig avlagt negativt prøvesvar på siste test, og vi kan anta at hun ikke lenger er smittsom.

Innreisekarantenen hennes gjelder likevel fortsatt ut den satte perioden. Vi gjennomfører en avsluttende kontroll før denne karantenen avsluttes for å endelig fastslå at det ikke er smitte.

Et isolert og godt håndtert tilfelle

Dette siste tilfellet var alltid sett på som svært godt håndtert av smittede og hennes nærkontakt, og som et isolert tilfelle fra vårt, profesjonelle, ståsted. Det er ikke godt å registrere at det oppstår hendelser der folk har blitt nektet adgang eller ikke får utføre sine daglige gjøremål når dette var 4-5 ledd vekk fra en smittesituasjon vi hadde kontroll på. Alt som har blitt gjort har vært etter de gjeldende retningslinjene, og vi har i skrivende stund ingen løpende og ukontrollert smitte ute i Midtre Gauldal kommune, slik det ble forstått av noen.

Jeg håper dette kan belyse saken sånn at vi unngår misforståelser som får negative konsekvenser for folk for ettertiden.

Jeg vil samtidig opplyse om at vi fortsatt har minimale tall på smitte. Vi har passert 700 tester og fortsetter med lav terskel for testing - vi vil ikke overse selv de minste potensielle tilfeller. Vi har godt med testutstyr.

Vi oppfordrer alle til å fortsette med smitteforebyggende tiltak. Husk spesielt avstanden når du har luftveissymptomer!

 

Simen Høklie Jonassen
Kommuneoverlege
Midtre Gauldal kommune