Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Spredning av husdyrgjødsel på høsten

Vi minner våre gårdbrukere om at det å spre husdyrgjødsel skal skje i vekstsesong, og senest 1. september. Det går likevel an å søke om dispensasjon, hvis du trenger det.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 08.09.23

Illustrasjonsbilde

Dersom du vil søke om dispensasjon, ber vi om at du tar kontakt med landbrukskontoret.

Plantene går i vinterdvale, og tar opp mindre husdyrgjødsel på høsten. Det vil lettere føre til avrenning til vassdrag. Mye nedbør i august fører til sen grasslått flere steder, derfor kan flere har behov for å gjødsle i denne perioden.

Det er i §23 i Forskrift om gjødselsvarer mv. av organisk opphav, vi finner denne bestemmelsen.