Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Spørreundersøkelse som kartlegger reisevaner i Trøndelag 2022

Undersøkelsens formål er å kartlegge innbyggerne i Trøndelag sine reisevaner.
Uansett hvordan man reiser er det viktig at så mange som mulig deltar, slik at undersøkelsens resultater blir korrekte.

Nyhet Publisert av Kosberg , 29.11.22

Fremme hos bestemor
Foto: AtB/Terje Trobe

Kommunen jobber med hvordan vi kan få til enda bedre løsninger for kollektivtransport innad i kommunen. Målet er å gjøre kollektivtransport mer tilgjengelig, og enklere å benytte til jobbpendling, handling og fritidsaktiviteter. For alle, men spesielt for ungdom og eldre, kan bedre kollektivtilbud øke samfunnsdeltakelse og redusere utenforskap.

Det er et mål å finne transportløsninger som bedre tilpasses folks behov.

ATB har nå ute en spørreundersøkelse om reisevaner. Vi oppfordrer til at så mange som mulig legger igjen sine synspunkter på denne lenken:
https://response.questback.com/atbas/sor

Kommunen vil benytte alle de muligheter vi får og har, til å påvirke videreutvikling av kollektivtilbudet i ATB.