Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2024

Anleggsregisteret er åpnet for søknader om spillemidler. Søknadsfrist er 20. september 2023.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 22.08.23

illustrasjonsfoto
  • Søknadsfristen inn til kommunen er 20. september 2023
  • Alle som planlegger/skal søke om spillemidler 2024 vil ved behov få hjelp og veiledning, ta kontakt! 
  • Alle som skal søke om spillemidler skal sette seg inn i gjeldende bestemmelser i heftet "Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet"(se link)
  • Søknaden skal sendes inn elektronisk via www.anleggsregisteret.no
  • Ta kontakt med kommunen for å få tildelt anleggsnummer og for å få anlegget lagt inn i handlingsplan i kommundedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
  • OBS! Fra 2020 gjelder ikke krav om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, dette er erstattet med krav om at anlegget skal ha riktig utforming og funksjonalitet(universell utforming). 

 

Vedrørende spørsmål og veiledning i prosessen, ta kontakt med Midtre Gauldal kommune v/ Monica Hesthagen Broen epost: monica@mgk.no