Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Spillemidler 2019 - åpen søknadsportal

Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet.

Nyhet Publisert av Monica Broen , 27.06.18

To tommelfingerregler før søknadsprosessen kan begynne: 

- Anlegg det søkes om tilskudd til skal inngå i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

- Før et lag/forening kan søke og logge seg inn må man ha fått tildelt et anleggsnummer, ta kontakt med kulturkontoret for tildeling! 

Midtre Gauldals frist er satt til 15. oktober 2018!

tlf 72403555 ved spørsmål.