Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Sommeraktivitetstilbud for barn og unge og eldre i Midtre Gauldal

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Vi har samlet en oversikt over sommeraktiviteter i 2021 for barn og unge og eldre.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 11.06.21

Bildekollage
Thomas Brøndbo har hatt konsert på sykehjemmet, Ronny Kjøsen kommer. Filmbussen og Camp Støren er noen av tilbudene vi håper skal engasjere barna og ungdommen vår.

Oversikten over tilbudet ser du i vedlegget under. Vi markedsfører de forskjellige arrangementene spesielt etter hvert.

Her viser vi helheten i de mange tilbudene som vi ønsker å engasjere barn og unge og eldre i. En god del er nytt av året, andre aktiviteter er litt endra fra tidligere eller kjøres som i fjor.

Ønsker å bidra til gode opplevelser og mestring

Etter 1,5 år med pandemi ønsker vi å bidra til et ekstra løft for å gjøre hverdagen litt lettere for disse gruppene, og bidra til gode opplevelser og mestring på flere plan. Pandemien har direkte konsekvenser, men vi vet også om mye indirekte helsekonsekvenser i form av mer ensomhet, redusert fysisk aktivitet, dårligere psykisk helse osv. Kommunen har som oppdrag å tilrettelegge for sårbare grupper.

Mange har bidratt til å få på plass disse aktivitetstilbudene. Fra kommunens side har både oppvekst, pleie og omsorg, helse og familie og ikke minst kultursiden bidratt. I tillegg er frivilligheten en viktig faktor.  

I tillegg til øvrige kommunale tjenestene

Denne aktivitetsoversikten kommer i tillegg til alle de tjenestene som kommunene har som lovpålagt oppgave å ha tilgjengelig for å hjelpe dem som trenger det. Listen er heller ikke komplett om alt som skjer i Midtre Gauldal. Vi at lag og foreninger, annen frivillighet og næringslivet også har gode tilbud til mange, og anbefaler alle til å følge med der det markedsføres. Vi oppfordrer hvem som helst til å la seg inspirere og komme med ytterligere tilbud!

Tilbudene våre vil bli markedsført hver for seg. Påmelding, der det er nødvendig, finner du der det enkelte arrangementet blir annonsert.

"Vi er sammen om å leve i en pandemi – men den har rammet oss så forskjellig" 

Vi håper dette kan være positive bidrag til at flere får en bedre sommer enn de ellers ville ha hatt. Vi låner noen ord fra vår gode Kong Haralds nyttårstale: «Vi er sammen om å leve i en pandemi – men den har rammet oss så forskjellig. For noen ble det året da drømmene brast, jobben forsvant og det som var vondt fra før ble enda verre. Andre opplevde at familien ble mer sammensveiset og at vi lærte å sette pris på det lille livet her og nå. For de aller fleste har det kanskje vært en miks av det meste. Det har blitt et år med skuffelser, avlysninger og utsettelser. Et år da vi måtte sette mye på vent. Men så får vi håpe at vi nettopp derfor har mye å se frem til!»

God sommer!

Hilsen
Midtre Gauldal kommune