Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Søknadsfrist for regionale miljøtilskudd i jordbruket (RMP)

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Nå er det åpnet for å søke om regionalt miljøtilskudd i jordbruket!

Nyhet Publisert av Randi Rise , 17.09.21

Regionale miljøtilskudd

Årets søknadsomgang for regionale miljøtilskudd i jordbruket er i gang, og søknadsfrist er 15. oktober.

Tilskudd til drift av beitelag har søknadsfrist 15. november.

Det vil også i år være mulig å importere godkjente kart fra fjorårets søknad. Sjekk at tiltakene omsøkt i fjor faktisk stemmer med det som er gjort i år før dere sender inn søknaden. Eventuelle nye tiltak må tegnes inn på nytt. Dersom det oppstår tekniske problemer e.l. slik at dere ikke får til å tegne inn i kart, er det viktig at dere skriver under "melding til saksbehandler" hva det er dere søker på. 

Søknaden om regionalt miljøtilskudd kan endres etter fristen, men dette vil medføre et trekk i tilskuddet på 1000 kr per dag etter fristen er utgått. 

Det er viktig at dere setter dere inn i regelverket og vilkår for de ulike ordningene før dere søker (se veileder RMP 2021 under her) Kommunen har i sommer vært gjennom en forvaltningskontroll med Statsforvalteren i Trøndelag, noe som resulterte i at vi må legge om litt på praksis ved saksbehandling. Dersom dere søker på tiltak som dere ikke er berettiget, kan dette medføre trekk i berettiget tilskudd. F. eks. ordningen "ingen jordarbeiding om høsten" gjelder arealer med korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste høstingsår, grønngjødsling og grønnfôrvekster, og ikke vanlig graseng. 

Vi på landbrukskontoret bistår med spørsmål rundt søknadsutfyllingen. Vi oppfordrer dere til å søke tidlig i søknadsomgangen, for at vi som saksbehandlere skal ha god tid til å veilede dere. 

Vi kan nås på telefon:

Randi Rise 72403127

Oline Hoston Nannestad 72403128