Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Søknad om tilskudd til private veier 2024

Fristen er 1. juli.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 13.05.24

Stengt vei

Søknad om tilskudd skjer på skjema du finner her. Du kan også få skjema ved å kontakte Servicekontoret på rådhuset.

Søknaden må inneholde

  • Søknaden må inneholde opplysninger om veilengde, antall husstander og navn på fastboende som bruker veien (det oppgis kun ett navn per husstand).
  • Det må legges ved kart som viser hvilken veistrekning det søkes tilskudd til.

Det gis tilskudd til private veier fram til siste fastboende. Det trekkes fra en egenandel på 200 meter per husstand. Tilskuddet gis i form av en fast sats pr. meter vei. Metersatsen vil avhenge av bevilgning og søkermasse hvert år.

Søknadsfristen er 1. juli.