Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Søk på ekstraordinært plantetilskudd

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Ordningen rigges på samme måte som i 2020, med et tilskudd på 1,20 kr pr. plante.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 31.05.21

Bilde av stiklinger

Forskrift om ekstraordinært plantetilskudd ble fastsatt 28. mai.

Ordningen rigges på samme måte som i 2020, med et tilskudd på 1,20 kr/plante. Ordningen omfatter all planting; nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting.

Sentrale aktører har en frist på seg fram til 11. juni 2021 for å søke om å komme inn under den sentrale ordningen og en frist for sluttrapportering for sluttutbetaling 31. juli 2021.

Egenaktive skogeiere, som planter selv eller som nytter andre aktører enn de sentrale, får etter søknad utbetalt tilskuddet til seg selv. Dette representerer ingen ny eller ekstra søknad for skogeier. Skogeier søker på tilskuddet sammen med refusjon fra skogfond og eventuelt ordinært NMSK-tilskudd til planting.  Tilskuddet til egenaktive skogeiere er også fastsatt i den midlertidige forskriften og forvaltes ellers etter NMSK-forskriften. Søknadsfristen for skogeier er 1. september 2021.

Se mer om ordningen i dokumentene under.