Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Smitteverntiltakene opphevet – hva er viktig nå?

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Vi ønsker å komme med noen presiseringer om vår rolle nå og viktige forhold som gjelder hos oss.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 15.02.22

Logo

Regjeringen fjernet 12. februar alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom. Kommunen ønsker å komme med noen presiseringer om vår rolle nå og viktige forhold som gjelder hos oss. Kommunelegen gir også sin vurdering av den situasjonen som Midtre Gauldal-samfunnet nå er inne i. 

Viktige presiseringer

Vi er nå i en normal hverdag. Smitteverntiltakene er borte og vi skal leve med covid-19 på en slik måte at det gir minst mulig belastning for hver av oss som enkeltindivider og for hele samfunnet. Som kommune betyr det at oppdragene med korona for en stor del faller bort og vi endrer måten vi jobber på. Som stor arbeidsgiver og tjenesteleverandør er vi mer opptatt av hvordan sykefraværet påvirker bemanningen og dermed vår evne til å opprettholde tjenestene våre. 

Noen forhold gjelder fortsatt:

  • Kommunen vil opprettholde en god beredskap for å håndtere mulige smitteutbrudd og nye virusvarianter. 
  • Kommunen går bort fra smittesporing slik vi har kjent det. Smittede blir ikke lenger oppringt og får heller ikke sms fra kommunen.
  • Vi oppfordrer likevel til at de som blir smittet fortsatt registrerer seg på vår digitale selvregistreringsordning. Registrer positiv selvtest her. 
  • Teststasjonen tilbyr PCR-test kun på mandag, onsdag og fredag. Timer bestilles digitalt. 
  • Utlevering av selvtester. Det er nå kun de voksne med symptom som anbefales å teste seg. For øvrige grupper (husstandsmedlemmer og tilsvarende nære) er det en mulighet, men ikke en anbefaling. Hurtigtester deles ut på Helse og velferdskontoret på rådhuset i 1 et, innenfor kontortid.
  • Vaksinering. Vår befolkning er godt beskyttet av vaksiner. Ca 700 personer kan fortsatt ta 3. dose. Siste vaksinering i kommunens regi for alle over 16 år blir 8. mars, med åpningstider kl. 14.00 – 20.00 (drop-in og timebestilling hele dagen). Apotek1 Støren tilbyr koronavaksinering mandager og lørdager

 

Spørsmål: skal barn testes med pcr ved positiv hurtigtest?

Dette er ikke et krav, men en mulighet. Positive pcr-prøvesvar (som tegn på gjennomgått covid-19) siste 11-180 dager gir koronasertifikat. Dersom det er snakk om utenlandsreise, bør en undersøke om det aktuelle landet krever koronasertifikat for barn. Mange land krever ikke dette for barn under en viss alder. 

Kommunelegens vurderinger

Stopp meg hvis dere har hørt dette før, men pandemien har gått inn i en ny fase. Denne gangen er det imidlertid snakk om en positiv utvikling. Så å si alle nasjonale smitteverntiltak er opphevet, og hverdagen slik vi en gang kjente den er tilbake.

Et inntrykk som ser ut til å ha fått feste seg er at «omikron er mindre farlig enn tidligere varianter av viruset». Dette er nok i beste fall bare delvis riktig. Hovedårsaken til at vi ser betraktelig færre innleggelser enn vi ville gjort tidligere i pandemien er at vaksinedekningen er så god som den er i befolkningen. Selve virusmutanten er nok neppe «snillere», og hvis man er u- eller bare delvaksinert, er fortsatt risikoen betydelig for alvorlig sykdom og død hvis/når man blir smittet.

Noe annet som krever presisering er «nå slipper vi viruset løs». Dét gjør vi ikke. Derimot erkjenner vi at vi ikke klarer å stoppe smittespredningen - i hvert fall ikke uten voldsomme kontaktreduserende tiltak, som uansett ikke ville hjulpet oss til annet enn å utsette hele problemet. Vi forsøker imidlertid å spre smitteøkningen utover, slik at ikke alle blir syke samtidig.

Konsekvensen av at testing reduseres og smittesporing opphører er at smittetallene kommer til å fortsette å stige, og det kommer til å føre til at smitten finner veien til de eldste og skrøpeligste. Også hos disse, så fremt de har tatt imot de tilbudte vaksinedosene, forventer vi imidlertid i all hovedsak milde symptomer. Jeg vil likevel være tydelig på at dødsfall vil forekomme etter Covid-19-smitte, i særlig grad på sykehjemmene. Sykehjemspasienter har som utgangspunkt kortere forventet levetid enn befolkningen for øvrig, og det at noen av disse blir smittet av Covid-19 og deretter dør er dessverre uunngåelig. Det er livets realiteter og ikke automatisk et resultat av svikt i rutiner eller smittevern.

Et kort tillegg om vaksiner til slutt:

Vi har blitt gjort oppmerksomme på at vi er flinke til å oppdatere befolkningen om 1., 2. og 3. dose, men at vi har sagt lite om den 4. dosen for dem dette er aktuelt for. Personer med alvorlige underliggende tilstander, og de som bruker immundempende medisiner, har fått tilbud om 3 doser i sin grunnvaksinasjon. Disse får tilbud om en 4. dose når det har gått 3 måneder siden 3. dose. Jeg oppfordrer alle dette er aktuelt for å sørge for å ta denne dosen. Ellers forventer vi nå i stadig større grad at befolkningen tar ansvar for å skaffe informasjon selv, og vi kommer ikke i like stor grad til å legge ut informasjon på kommunens hjemmeside fremover.