Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Smitteverntiltak er fortsatt viktig

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Den nye mutanten av Covid-19-viruset, betegnet som omikron, har med stor sannsynlighet kommet til Norge, sier kommuneoverlege Bjørn Lyngen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.12.21

Logo

Det er foreløpig mye vi ikke vet om denne mutanten, da det tar noe tid fra en ny virusvariant dukker opp til vi kan si noe om hvordan den «oppfører seg».  Derfor har regjeringen besluttet relativt kraftfulle tiltak for å forsøke å forsinke spredningen av mutanten, men det er usannsynlig at den lar seg stoppe, og etter all sannsynlighet vil den ganske raskt overta som den dominerende Covid-19-virustypen i landet.

Her i Midtre Gauldal har vi under hele pandemien, med unntak av to større avgrensede utbrudd, hatt relativt lavt smittetrykk. Med dette menes at vi har hatt enkeltvise smittetilfeller som har latt seg isolere blant maksimalt noen få nærkontakter, i stor grad takket være raskt og effektivt smittesporingsarbeid (populært kalt TISK). Høy vaksineringsgrad har påhjulpet dette arbeidet betydelig. Vi har foreløpig ingen grunn til å tro at den samme strategien ikke skal være effektiv i møte med den nye virusmutanten.

Også hos oss har imidlertid smittetallene gått noe opp etter gjenåpningen av samfunnet i september. Dette er akkurat som forventet, da kontaktflatene mellom oss nødvendigvis har økt etter at vi ikke lenger er pålagt strenge restriksjoner. Det vi i kriseledelsen nå vurderer mest nøye er dermed hvordan smitten skjer snarere enn det absolutte antallet smittede. Eventuelle lokale tiltak hos oss vil dermed være målrettet mot dette.

Foreløpig er det den såkalte deltavarianten som utgjør alle smittetilfellene. Denne typen smitter svært lett blant uvaksinerte, og den nye omikronvarianten er ganske sikkert mye mer smittsom enn delta. Selv om vi ikke vet sikkert hvor godt vaksinene beskytter mot smittsomhet og alvorlig sykdom for omikron, oppfordres alle som eventuelt fortsatt er uvaksinert til å ta sin første vaksinedose så fort som mulig. Vi er også i gang med å tilby oppfriskningsdose til alle fullvaksinerte over 65 år, og på nyåret vil det samme tilbudet komme til de yngre aldersgruppene.

Ellers er det som tidligere viktig å holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer, og å rette seg etter nasjonale råd om å holde avstand og å bruke munnbind der man ikke klarer å holde avstand. Det har oppstått noe debatt i mediene om effekten av håndhygiene, men dette er fortsatt viktig, selv om det ikke er det primære verktøyet for å hindre smitte av koronaviruset. Veldig mye annet er nemlig smittsomt, og fokus på håndhygiene hjelper oss til å være skjerpet også på andre smitteverntiltak hver og en av oss kan gjøre med enkle grep.

Bjørn Lyngen
Kommuneoverlege