Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Smittesituasjon torsdag 10. juni kl. 10.30

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Vi har fått 6 positive tester for korona siden 2.6. Ingen så langt i dag.

Nyhet Publisert av Kosberg , 10.06.21

Kommuneledelsen har hatt møte i dag tidlig og vurderer situasjonen fortsatt som oversiktlig. Vi har ingen villsmitte, finner smitteveiene og har ikke noe utbrudd. - Jeg vurderer at vi har fått en del enkelttilfeller innenfor avgrensa miljø, noe som vi kan måtte forvente i og med generell smittesituasjon i regionen, sier kommunelege Bjørn Lyngen.

Kriseledelsen merker seg at det blir noe mer uro av at det meldes smittetilfeller. Det er forståelig. Samtidig må vi holde oss til fakta. Situasjonen er oversiktlig i Midtre Gauldal og det viktigste innbyggerne kan gjøre nå er det grunnleggende:

  • Følg de generelle smittevernanbefalingene (hold avstand, nøye med hygiene, hjemme når syk/symptomer)
  • Vær aktsom!
  • Reduser antallet nærkontakter!
  • Hold oversikt over hvem du har som nærkontakter!
  • Ha lav terskel for testing
  • Hold ut! Vi vaksinerer flere og flere og smittesituasjonen i landet er bedre.

Innbyggerne er nå flink til å teste seg. Det er nødvendig og bra!

Kriseledelsen følger situasjonen tett og vil raskt vurdere tiltak dersom vi føler at situasjonen ikke lenger er oversiktlig og under kontroll. Vi er ikke der nå.