Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Smittesituasjon lokalt og nye nasjonale tiltak fra 3. desember

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.12.21

logo

Det varsles at nye tiltak kan komme til å bli innført på kort varsel. Midtre Gauldal følger nye anbefalinger om kontaktreduksjon. Lokalt har vi fått 5 nye smitta personer i dag, hvorav 4 er uvaksinerte.

Smittesituasjon i Midtre Gauldal

5 nye smitta personer i dag. 4 av disse er uvaksinerte. Selv om vi har noen flere smittede lokalt de siste ukene, er smittetrykket i Midtre Gauldal nå lavt.

For å kunne beholde kontrollen på pandemien, oppfordrer vi sterkt alle innbyggerne til å:

 • følge de generelle smittevernrådene. Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. Husk gode hoste- og håndhygiene.
 • ta den covid-19-vaksine de er tilbudt.
 • ha lav terskel for å teste deg. Følgende personer er anbefalt å teste seg: Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Landbruksmesse i Lillestrøm 25. til 28. november

Vi gjør oppmerksom på at det er kommuner i Trøndelag som har oppdaget smitte etter besøk på landbruksmesse i Lillestrøm 25 til 28 november. Vi anbefaler at innbyggere fra Midtre Gauldal som har vært der har lav terskel for testing.

Nye nasjonale anbefalinger og regler

Regjeringen kom i dag med nye nasjonale anbefalinger for å forsinke spredningen av omikron-varianten som gjelder fra kommende midnatt. Dette kommer i tillegg til anbefalinger gitt tidligere i uken.

De anbefalingene som nå gjelder også for Midtre Gauldal er:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming (nytt) og håndhilsing.
 • Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent (nytt)
 • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt).
 • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand.

De bindende reglene som gjelder:

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke.

Regjeringen innfører også strengere testkrav på grensen. Fra og med midnatt, natt til fredag 3. desember, må alle som kommer til Norge i utgangspunktet teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus.