Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Skogdag - Tema ungskogpleie

Nyhet Publisert av Kjestin Kosberg , 21.06.22

Morten Lien
Foto: Ola Nygaard

Skogdag ble i går arrangert på Singsås av skogeierlaget i Midtre Gauldal med ungskogpleie som tema. De oppmøtte ble informert om dronenes inntogsmarsj i skogbruket. Det ble demonstrert bruk av drone til presisjonssprøyting, kartlegging av ungskogpleiebehov, skogtaksering, skogskadeovervåkning, foryngelseskontroll, konglesanking, skoggjødsling m.m. Morten Lien fra Skogkurs informerte med sedvanlig kunnskapsbasert entusiasme og innlevelse om økonomien i ungskogpleien og praktisk utførelse av ungskogpleietiltak med motorryddesag. Ungskogpleien er tiltaket med desidert høyst avkastning en skogeier kan utføre på egen eiendom. Tilskudd til ungskogpleie er 50% og med bruk av skogfond med skattefordel er effektive kostnaden for skogeier pr.daa. ungskogpleie kr 70 – 120,- av en total kostnad på kr 500,- pr. daa.

Kr 13 000 000,- står inne på skogfondskontoene i kommunen og det er svært mange skogeiere som har skogfelt hvor aktiv ungskogpleie kan mangedoble avkastningen på feltene.

 

Om du ikke kan utføre ungskogpleie selv kan du ta kontakt med en av skogaktørene i kommunen:

ALLSKOG SA                        : Erik Gundersen             tlf: 951 55 639

NORTØMMER                      : Eivind Skinderhaug       tlf: 950 35 880

SB-SKOG                             : Marius Bjørseth             tlf: 481 43 657

 

Kommunen kan bistå med befaring og rådgivning om du ønsker det. Ta kontakt med: Ola H.S. Nygård tlf: 414 64 997.

Søknad om tilskudd og anmodning om utbetaling av skogfond gjøres her: Skogfond og skogfondkonto - Landbruksdirektoratet