Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Skatteetaten får ansvaret for alle skatteoppkreveroppgaver

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. 

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 02.10.20

Photo by The New York Public Library on Unsplash
Photo by The New York Public Library on Unsplash

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Hvordan tar jeg kontakt med Skatteetaten?

Det er ulike måter å komme i kontakt med Skatteetaten på. Du kan sende inn skjema elektronisk, chatte med dem eller ringe. Informasjon om dette finner du på www.skatteetaten.no.
Vær obs på at dersom du ønsker å møte opp på et skattekontor og snakke med noen, må du bestille time på forhånd.

Det er ikke mulig å sende e-post til Skattetetaten. Hvis du ønsker å sende en skriftlig henvendelse må du bruke Altinn.

Vil du sende inn skjema eller brev skriftlig? 
Postadressen er: Skatteetaten, Postboks 9200 GRØNLAND, 0134 OSLO

Hva kan jeg gjøre selv?

Du kan løse mye på egenhånd på Skattetetatens nettsider, blant annet:

  • Endre skattekort/forskuddsskatt
  • Endre bankkontonummer for utbetaling av til gode skatt
  • Spørsmål om skatteoppgjøret
  • Folkeregisteret (flytting, ekteskap, navneendring osv.)