Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Singsås bo- og dagsenter: Mer aktivitet og bolyst

Det er lagt ned et stort arbeid i å oppgradere bo- og dagsenteret på Singsås. Målet er å legge til rette for at flere skal bo her, og enda mer aktivitet, foreningsliv og flere arrangementer i trivelige omgivelser.

Nyhet Publisert av Marthe Eid , 25.09.23

Bilde fra Singsås bo- og dagsenter. Foto: Astrid Wolden/Nordic Design Crew
Bilde fra Singsås bo- og dagsenter. Foto: Astrid Wolden/Nordic Design Crew

Sju omsorgsleiligheter er ledige for å ta imot nye beboere. To av dem passer for par, fem for enkeltpersoner. Boenhetene inneholder stue, kjøkken, soverom, bad og bod. I tillegg har beboerne tilgang til fellesarealer som kjøkken, stue, møterom og trimrom. Omsorgsleilighetene passer for personer som har nytte av og behov for å bo i et fellesskap.

Det er Helse- og velferdskontoret som tildeler omsorgsleiligheter. Ta kontakt med dem dersom du har spørsmål, eller ønsker informasjon om kriterier og hvordan du eventuelt skal søke.

Hvis du har behov for helsetjenester eller annen bistand i hjemmet, kan du som beboer på bo- og tjenestesentra søke om det på linje med andre hjemmeboende. Denne søknaden skal også sendes til Helse- og velferdskontoret.

Bilde fra Singsås bo- og dagsenter. Foto: Astrid Wolden/Nordic Design Crew
Bilde fra Singsås bo- og dagsenter. Foto: Astrid Wolden/Nordic Design Crew

Et levende fellesskap

En dag i uka blir det dagsenter med aktivitør. Det starter med fellesfrokost, og fortsetter med ulike aktiviteter gjennom dagen. For å få tilbud om dagsenter, må du søke via Helse- og velferdskontoret.

Over lenger tid har Singsås bygdekvinnelag og -sanitetsforening arrangert lunsj på tirsdager. Det er for de som bor på senteret, i tillegg til at hjemmeboende i Singsås er invitert.

Det er fellesskapet som skal stå i sentrum. Mye frivillig arbeid og innsats har foregått på bo- og dagsenteret gjennom årene, og dette ønsker vi at skal fortsette og forsterkes i årene framover. Dette skal fortsatt være en lokal, levende møteplass på tvers av generasjoner.

Bilde fra en av leilighetene på Singsås bo- og dagsenter. Foto: Astrid Wolden/Nordic Design Crew
Bilde fra en av leilighetene på Singsås bo- og dagsenter. Foto: Astrid Wolden/Nordic Design Crew

Vi ønsker frivilligheten velkommen

Frivillige lag og organisasjoner kan benytte fellesarealer som stue, kjøkken og møterom til sine møter og arrangementer.

Vi har drop-in kontorlokaler, som kan bestilles og brukes av alle ved behov.

Lag og foreninger kan ha møter her, kanskje kan kor og korps ta øvelser på Hjemmet med ujevne mellomrom? Kanskje kan syforeninga eller herreklubben møtes her en gang iblant? Kanskje kan barnehagen spise lunsj her innimellom? Mulighetene er mange, og de positive ringvirkningene store.

Bilde fra en av leilighetene på Singsås bo- og dagsenter. Foto: Astrid Wolden/Nordic Design Crew
Bilde fra en av leilighetene på Singsås bo- og dagsenter. Foto: Astrid Wolden/Nordic Design Crew

Soknedal bo- og dagsenter:

Det samme skal skje med Soknedal bo- og dagsenter. Også her vil leilighetene og fellesarealet bli oppgradert, og møterom og kontorlokaler bli reetablert. Også her inviterer vi frivilligheten til å ta i bruk lokalene, og på den måten bidra til å skape aktivitet med ulike aktiviteter, møter og arrangementer.

Helse- og velferdskontoret er kontaktpunkt:

Er du interessert i en leilighet, eller ønsker du å søke om dag- og aktivitetstilbud? Ta kontakt med Helse- og velferdskontoret:

  • Telefon: 72 40 33 00

Ta også gjerne kontakt med aktivitetskoordinator Siri Mette Gynnild dersom du har spørsmål knyttet til aktiviteten, møteplassene og fasilitetene ved Singsås bo- og dagsenter: