Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Se innspillene til Strategi for framtidens helse- og omsorgstjenester

Høringsfristen for strategien gikk ut 26. mai. Her kan du lese innspillene vi har fått.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 03.05.20

Photo by Matteo Vistocco on Unsplash
Photo by Matteo Vistocco on Unsplash

Høringsperioden for forslaget til "Strategi for helse- og omsorgstjenestene i Midtre Gauldal" er over, og vi har mottatt mange gode og engasjerte innspill. Takk!

Innspillene tar vi med oss inn i det videre arbeidet fram mot at endelig strategi skal vedtas i kommunestyret 18. juni!

Alle mottatte innspill høringa kan du lese under her.

Målet er å få en strategi som peker ut retning for en aldersvennlig og helsefremmende kommune, som har gode helse- og omsorgstjenester innenfor de økonomiske rammene vi må forholde oss til.

I tillegg til den offentlige høringa, arbeider også kommunens enheter med innspill til hvordan de kan bidra til å realisere en god helse- og omsorgsstrategi.