Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Samarbeid er stikkordet - Idrettsrådet og Midtre Gauldal kommune

Ukraina og Midtre Gauldal

informasjon / information / informatsiyi

Midtre Gauldal kommune og Midtre Gauldal idrettsråd jobber med å utarbeide samarbeidsavtale

Nyhet Publisert av Monica Broen , 12.11.21

Idrettsrådet
Foto: Monica Broen

Torsdag 11. november møttes MG`s idrettsråd og kommunens administrasjon for å diskutere formen på samarbeidsavtalen seg i mellom. Samarbeidsavtalen går ut på, nettopp å skape tettere samarbeid mellom frivilligheten og kommunens administrasjon. Blant annet sier den noe om medvirkning, ansvarsfordeling og kommunikasjon. Avtalen skal forhåpentligvis gi positive ringvirkninger til vår felles fremtid, våre barn og unge. 

Trøndelag fylkeskommune ved Hans Jørgen Renå tok også turen, han presenterte nye retningslinjer for tildeling og søknad om spillemidler. 

Nesten på hvert møte er Trøndelag idrettskrets invitert og representert, idrettskretsen er for kommunen og idrettsrådet en fin ressursorganisasjon som sitter på mye kunnskap som vi drar stor nytte av. 

I idrettsrådet sitter representanter fra hvert idrettslag i Midtre Gauldal som er regulert under Norges idrettsforbund, samt leder for utvalg for helse, oppvekst og kultur. Med denne sammensetningen gis det grunnlag for god dialog med bakgrunn i bredt interessefelt, men felles målsetting.  

Et godt møte, med gode diskusjoner og nye ideer for fremtiden.