Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Revisjonsdokument for reguleringer i Lundesokna og Sokna til offentlig gjennomsyn

Revisjonsdokumentet for Lundesoknareguleringene er utarbeidet på bakgrunn av kravdokument fra Midtre Gauldal kommune av 04.06.2012. og NVEs vedtak om revisjon av konsesjonsvilkår for Lundesokna i Midtre Gauldal og Melhus kommune av 09.12.2012. 

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 11.08.20

Lundasokna

Revisjonsdokument for reguleringer i Lundesokna og Sokna til offentlig gjennomsyn

Revisjonsdokumentet for Lundesoknareguleringene er utarbeidet på bakgrunn av kravdokument fra Midtre Gauldal kommune av 04.06.2012. og NVEs vedtak om revisjon av konsesjonsvilkår for Lundesokna i Midtre Gauldal og Melhus kommune av 09.12.2012.

Lundesokna

De tre kraftverkene i Lundesoknavassdraget er bygget mellom 1964 og 1980 og utnytter delvis gamle reguleringer i vassdraget. Utbyggingen har skjedd gradvis og gjenspeiles i de mange konsesjoner som er gitt. Revisjonskravet fra Midtre Gauldal kommune er knyttet til vannstand i Samsjøen av hensyn til fisk og bunndyr.

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettside. (For å snevre inn søket velg først "Vannkraft" under fanen "Alle typer" og deretter "Revisjon av vilkår" under fanen "Alle sakstyper".)

Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnes på www.nve.no/revisjon.

Dersom du ønsker en papirversjon kan du kontakte Nils Henrik Johnson på tlf: 913 97 976, eller e-post: nils.henrik.johnson@tronderenergi.no

I Servicekontoret på rådhuset ligger det to eksemplar for gjennomsyn til 1. september 2020. Det ene eksemplaret kan lånes ut for kortere periode (2-3 dager).

 

Gi høringsinnspill på digitalt skjema (du kan laste opp dokumenter i skjemaet)

eller send til postmottak@mgk.no

Frist for uttalelse er 1. september 2020