Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Revidert budsjett med tiltak for 2021

Revidert årsbudsjett 2020 legges fram for behandling i kommunestyret 18. juni.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 29.05.20

Budsjett

Revidert budsjett inneholder også tiltak for 2021, slik at kommunestyret kan se et helhetlig opplegg for hvordan kommunen kan oppnå balanse i økonomien over 2 år.

Se forslag til revidert budsjett under.