Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Retningslinjer for "Trygt hjem for en 50-lapp"

Nye retningslinjer for "Trygt hjem for en 50-lapp"  ble vedtatt av formannskapet 14. i mai 2020. Vedtaket innebærer noen sentrale endringer i ordningen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 26.05.20

Bilde av drosje
Nye retningslinjer for "Trygt hjem for en 50-lapp"  innebærer blant annet at minimum tre personer må kjøre sammen fra hentested. En-persons drosjeturer opphører altså.

Blant annet er aldergruppen er utvidet og gjelder ungdom i alderen 15 år til 22 år. 

Ordningen kan bare benyttes innenfor Midtre Gauldal kommunes geografiske område. 

"Trygt hjem for en 50-lapp" gjelder generelt for skoleåret 20. august til 20. juni. Skoleferier er altså ikke inkluder, med unntak av onsdag før skjærtorsdag, 16. til 17.mai og fra 2.juledag til 1.nyttårsdag.

På grunn av koronaen er ordningen foreløpig stanset, men vi satser på å sette den i gang igjen til høsten.

 

Nye retningslinjer for "Trygt hjem for en 50-lapp i Midtre Gauldal" er gjeldene fra 1. juni 2020.