Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Reguleringsplan Støren Næringsområde er vedtatt

Kommunestyret har i møte den 04.05.2017, sak 26/17 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt reguleringsplan for Støren Næringsområde.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 08.05.17

Reguleringsplan for Støren Næringsområde består i hovedsak av næringsområde med tilhørende adkomstvei. I tillegg til planbestemmelser og planbeskrivelser er det lagt ved planen en rekke fagrapporter.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens kap VI påklages. Eventuell klage, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal Kommune innen 1. juni 2017.

E-post: postmottak@mgk.no

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 Støren